Login

Signup

Poruka Predsednika

Udruženja nastalog u februaru ove godine kao prirodna potreba za udruživanjem privrednika i stručnjaka iz Narodne Republike Kine i Republike Srbije, a sa ciljem da promoviše i podržava aktivnosti i kontakte između kineskih i srpskih privrednih subjekata, institucija i asocijacija, radi unapređenja uzajamne saradnje, razumevanja i prijateljstva.

Stoga ćemo raditi na promociji povoljnog poslovnog ambijenta i prednosti ulaganja u Srbiji među kineskim privrednicima, zainteresovanim kineskim preduzećima pružaćemo podršku pri ulasku na srpsko tržište, privrednicima iz Srbije olakšavaćemo nastup i pristup kineskom tržištu, povezivanje sa kineskim partnerima i relevantnim institucijama.

Takođe ćemo osluškivati potrebe privrednika obe zemlje i saopštavati ih relevantnim institucijama u vidu inicijativa koje mogu da doprinesu poboljšanju privrednih i kulturnih odnosa između dve zemlje.

Privrednici koji rade sa stranim partnerima dobro znaju da je za uspešnu saradnju neophodno poznavanje kulturnih i menadžerskih obrazaca zemlje partnera, sveukupnog poslovnog ambijenta te zemlje, njenih zakonskih i drugih propisa, a i pozitivno iskustvo drugog privrednika takođe može biti od velike koristi, kao i ljudi sa iskustvom koji znaju kako da prikažu informaciju na način da ona bude razumljiva i prihvatljiva i jednoj i drugoj strani.

Dogovorene platforme za saradnju Narodne Republike Kine i Republike Srbije u okviru Inicijative Pojas i put stvaraju odličnu osnovu za proširenje saradnje u područjima od zajedničkih interesa: promociji ulaganja, poljoprivredi, saobraćaju i infrastrukturi, logistici, internet tehnologijama, telekomunikacijama, trgovini, elektronskoj trgovini, energetici i rudarstvu, finansijskom i bankarskom sektoru, itako dalje. Nastojaćemo da animiramo kineske i srpske privrednike da bismo kroz stalni dijalog sa njima brzo i efikasno rešavali sve probleme koji im u tom smislu stoje na putu.

“Kinesko-srpsko privredno udruženje” će, u narednom periodu, pored stalnih nastojanja za daljim uspešnim pozicioniranjem udruženja i sprovođenju aktivnosti na jačanju kinesko-srpske privredne saradnje, vredno raditi na dugoročnim planovima ostvarenja zajedničkih ciljeva naših privrednika, uglednih pojedinaca i institucija a pre svega na polju jačanja saradnje na osnovama uspostavljenih platformi u okviru Inicijative “Pojas i Put”, te povećanja razmene roba i usluga, direktnih investicija i ostalih oblika ulaganja, sa opštim ciljem povećanja obostranog blagostanja i sveobuhvatnog prijateljstva i saradnje.